Công nghệ

Nền tảng thứ ba - Xu hướng và hiện thực triển khai

Nền tảng thứ ba - Xu hướng và hiện thực triển khai

Với chủ đề “Nền tảng thứ 3 – Xu hướng và hiện thực triển khai” hội thảo VIO 2014 (Hội thảo toàn cảnh CNTT TT lần thứ 19) do Hội Doanh nhân trẻ Tp. HCM và Hội Tin học Tp. HCM phối hợp tổ chức, Microsoft cùng với các nhà lãnh đạo của các đơn vị, doanh nghiệp, tập đoàn CNTT trong và ngoài nước mang đến một một bức tranh toàn cảnh về hiện thực triển khai các xu hướng công nghệ trên nền tảng thứ 3 đang diễn ra trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Xem thêm